Jak postępować po kradzieży auta?Najpierw długo czekałeś na pierwszy samochód. Kupiłeś tanie ubezpieczenie za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń OC i po raz pierwszy zasiadłeś za kierownicą. W samochód zainwestowałeś sporo pieniędzy i czasu. Aż tu nagle… pojazd zostanie skradziony. Co robić w takiej sytuacji?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie tego faktu na policję. I nie ma tutaj znaczenia czy spodziewamy się odzyskać samochód czy sądzimy, że policja niewiele zdziała.

Zgłoszenia należy dokonać chociażby z tego powodu że potrzebuje dostarczyć do urzędu gminy zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży (bądź o umorzeniu śledztwa).

Krok drugi – zgłosić całą sprawę ubezpieczycielowi. Posiadacze polisy autocasco mogą liczyć na wypłatę odszkodowania, które przynajmniej trochę poprawi samopoczucie poszkodowanemu kierowcy. Jednak żeby ją otrzymać trzeba najpierw dokonać zgłoszenia szkody do danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zanim to zrobimy warto poczytać w warunkach OWU jak wygląda cały proces likwidacji szkody oraz jakie wymogi formalne musi spełnić kierowca. To bardzo ważne, ponieważ jeśli np. nie dostarczymy kompletu kluczyków do auta, czego wymaga ubezpieczyciel, możemy nie zobaczyć ani grosza ze spodziewanego odszkodowania.

Krok trzeci – wyrejestrować pojazd. Skradziony samochód powinien zostać wyrejestrowany. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić starostwo powiatowe (urząd gminy), w którym właściciel samochodu dokonał rejestracji auta. Wyrejestrowanie samochodu następuje na wniosek właściciela. Kierowca musi złożyć stosowne podanie w formie formularza dostępnego w urzędzie lub na stronach internetowych właściwych starostw powiatowych.

Lista potrzebnych dokumentów:

  • wniosek o wyrejestrowanie,
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu (albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za OC.

Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu należy przekazać zakładowi ubezpieczeń, w którym właściciel skradzionego pojazdu miał ubezpieczenie OC. Umowa OC zostaje rozwiązana, a kierowca otrzyma zwrot środków finansowych za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Oceń artykuł:


  • © Infolinie & Telefony do Ubezpieczycieli. All rights reserved.
  • Design: HTML5 UP
  • Jekyll integration: Andrew Banchich