Jak i kiedy wyrejestrować pojazd?Obowiązek kupowania ubezpieczenia OC spoczywa na każdym właścicielu zarejestrowanego pojazdu. Sprzedajesz auto za granicę? Masz stary samochód, z którego już praktycznie nie korzystasz? Najlepszym rozwiązaniem będzie wyrejestrowanie pojazdu. Jak i kiedy można to zrobić?

Wyrejestrować samochód możesz w następujących sytuacjach:

 • W momencie przekazania auta do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu bądź punktu zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
 • Po kradzieży samochodu, gdy jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.
 • Na okoliczność zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą.
 • W sytuacji wywozu auta z kraju w celu zarejestrowania go lub sprzedaży za granicą.
 • Przy udokumentowaniu trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

W celu wyrejestrowania pojazdu samochodu należy się wybrać do urzędu w którym auto było wcześniej rejestrowane i zabrać ze sobą plik dokumentów. Przykładowo jeżeli chcemy wyrejestrować pojazd na okoliczność kasacji auta za granicą będziemy potrzebować:

 • wypełniony wniosek,
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód i tablice rejestracyjne,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wyrejestrowaniu samochodu możemy udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego w którym dokonaliśmy zakupu najtańszego ubezpieczenia OC. Po przekazaniu zaświadczenia, umowa polisy OC zostanie rozwiązana.

Oceń artykuł:


 • © Infolinie & Telefony do Ubezpieczycieli. All rights reserved.
 • Design: HTML5 UP
 • Jekyll integration: Andrew Banchich